เทศบาลเมืองนราธิวาส รับสมัครบรรณารักษ์ 6 อัตรา

 5 ธ.ค 2560    7,670 ครั้ง

เทศบาลเมืองนราธิวาส รับสมัครบรรณารักษ์ 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 6-8 ธันวาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นบุคลากรสำหรับอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส
ชื่อตำแหน่ง: บรรณารักษ์ 6 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรีสาขาบรรณารักษ์ศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน 3 จังหวัดชายแดนใต้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่อาคาร ชั้น 2 หน้าระเบียง เทศบาลเมืองนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลราชการ โทร.0-7351-4516 หรือ 0-7351-1048

ประกาศรับสมัคร