เทศบาลเมืองท่าโขลง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 49 อัตรา

 8 มี.ค 2562    4,160 ครั้ง

เทศบาลเมืองท่าโขลง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 49 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-20 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน จำนวน 2 อัตรา  เงินเดือน: 11400 - 13285 บาท
2. ผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
3. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงานทั่วไป งานธุรการ จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน: 10000 บาท
2. นักการ งานการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน: 10000 บาท
3. คนงานทั่วไป งานรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 3 อัตรา  เงินเดือน: 10000 บาท
4. คนงานทั่วไป งานสวนสาธารณะ จำนวน 4 อัตรา  เงินเดือน: 10000 บาท
5. นักการ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน: 10000 บาท
6. คนงานทั่วไป งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 5 อัตรา  เงินเดือน: 10000 บาท
7. คนงานทั่วไป  งานรักษาความสะอาด จำนวน 4 อัตรา  เงินเดือน: 10000 บาท
8. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา  เงินเดือน: 10000 บาท
9. คนงานประจำรถขยะ จำนวน 16 อัตรา  เงินเดือน: 10000 บาท
10. คนงานประจำรถดูดลอกท่อ จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน: 10000 บาท
11. คนงานทั่วไป งานศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 4 อัตรา  เงินเดือน: 10000 บาท
12. คนงานทั่วไป งานส่งเสริมและสวัสดิการ จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน: 10000 บาท

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 1 เทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 12-20 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร