เทศบาลเมืองท่าข้าม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา

 8 พ.ย 2561    4,872 ครั้ง

เทศบาลเมืองท่าข้าม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-30 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (ทักษะ) 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้เคยขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย และ
- เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
- มีความรู้ความสามารถในหน้าที่และความชำนาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
- มีหนังสือรับรองการทำงานว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการขับเครื่องจักรขนาดกลาง จากนายจ้างหรือหน่วยงานเดิม

2. พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 1 อัตรา เงินเดือน 9400 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
 - มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
- มีหนังสือรับรองการทำงานว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการขับรถยนต์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี จากนายจ้างหรือหน่วยงานเดิม

3. คนงาน 2 อัตรา เงินเดือน 9400 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ (ไม่กำหนดวุฒิ)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 19-30 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร