เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา

 31 พ.ค 2562    5,952 ครั้ง

เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-18 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 1 อัตรา เงินเดือน: 11,400บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า

2. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ทางกลุ่มสาขาวิชาภาษาไทย และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานอื่นที่ใช้เแสดงในการประกอบวิชาชีพ

พนักงานจ้างทั่วไป
3. ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
- วุฒิม.6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 10-18 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร