เทศบาลเมืองตาคลี รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 4 พ.ค 2562    2,803 ครั้ง

เทศบาลเมืองตาคลี รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-23 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9400 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือมีทักษะเฉพาะของบุคคล จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 14-23 พฤษภาคม 2562 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร