เทศบาลเมืองตาคลี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 12 อัตรา

 3 ม.ค 2562    5,172 ครั้ง

เทศบาลเมืองตาคลี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-21 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง จำนวน 3 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานขับรถกวาดและดูดฝุ่นถนน จำนวน ๑ อัตรา
3. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์(รับ-ส่งนักเรียน) จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 2 อัตรา
3. ตำแหน่งคนงานประจำกอง จำนวน 3 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักปลัด เทศบาลเมืองตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 10-21 มกราคม 2562 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร