เทศบาลเมืองตะลุบัน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา

 29 ก.ค 2562    5,734 ครั้ง

เทศบาลเมืองตะลุบัน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยวิศวกรมโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทานวิ ศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

พนักงานจ้างทั่วไป
1. พนักงานดับเพลิง 2 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (เงินเดือนไม่รวมค่าครองชีพ)
2. นักการ (วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3) 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (เงินเดือนไม่รวมค่าครองชีพ)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.073 411015

ประกาศรับสมัคร