เทศบาลเมืองคอหงส์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา

 6 ก.ย 2562    15,828 ครั้ง

เทศบาลเมืองคอหงส์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-17 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา เงินเดือน 13285 บาท
2. พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ) 1 อัตรา เงินเดือน 11400 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป
1. พนักงานประจำรถดับเพลิง 1 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
2. คนงาน 1 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
3. นักการ 1 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
4. แม่ครัว 1 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
5. ภารโรง 1 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 9-17 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7428-0000 ต่อ 1112

ประกาศรับสมัคร