เทศบาลเมืองคลองหลวง รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 68 อัตรา

 1 ก.พ 2562    5,887 ครั้ง

เทศบาลเมืองคลองหลวง รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-15 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
1. พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
2. พนักงานตรวจโรคสัตว์ จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
3. พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 3 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
4. พนักงานประจํารถขยะ จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
5. พนักงานผลิตน้ำประปา จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
6.  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา จํานวน 20 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
7. พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
8. คนงานทั่วไป จํานวน 32 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
9. คนสวน จํานวน 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
10. คนงานประจํารถขยะ จํานวน 5 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองคลองหลวง ตั้งแต่วันที่ 6-15 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2901-6676

ประกาศรับสมัคร