เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 16 อัตรา

 11 มี.ค 2562    3,978 ครั้ง

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-18 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป
1. นักการ 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
2. ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
3. ภารโรง 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
4. คนงานเทศกิจ 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
5. คนงานสาธารณสุข 9 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
6. คนงานโยธา 2 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 8-18 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4382-1354 ถึง 6 ต่อ 117

ประกาศรับสมัคร