เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 10 อัตรา

 5 ธ.ค 2560    5,517 ครั้ง

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-19 ธันวาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
1. นักการ 1 อัตรา (วุฒิปวช. หรือเทียบเท่า)
2. พนักงานประจำรถน้ำดับเพลิง 1 อัตรา (วุฒิม.3 หรือเทียบเท่า)
3. คนงานช่าง 3 อัตรา (ไม่กำหนดวุฒิ)
4. เทศกิจ 2 อัตรา (วุฒิม.3 หรือเทียบเท่า)
5. คนงานสาธารณสุข 3 อัตรา (ไม่กำหนดวุฒิ)
เงินเดือน 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ


สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 8-19 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4382-1354 ถึง 6 ต่อ 117

ประกาศรับสมัคร