เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา

 11 ก.ค 2562    2,028 ครั้ง

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีประสบการณ์ในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์ในขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 5 ปี จากหน่วยงานหรือนายจ้างเดิม และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภท 2 ตามกฎหมาย

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงานทั่วไป 3 อัตรา  เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4566-1381 ต่อ 112

ประกาศรับสมัคร