เทศบาลนครแหลมฉบัง รับสมัครผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง จำนวน 29 อัตรา

 9 ก.ค 2562    6,813 ครั้ง

เทศบาลนครแหลมฉบัง รับสมัครผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาไทย 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
2. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกคณิตศาสตร์ 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
3. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
4. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
5. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 3 อัตรา  เงินเดือน 9400-11500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

พนักงานจ้างทั่วไป (ไม่จำกัดวุฒิ)
6 . คนงาน 4 อัตรา  เงินเดือน 9000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
7. นักการ 6 อัตรา  เงินเดือน 9000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
8. ภารโรง 8 อัตรา  เงินเดือน 9000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
9. คนสวน 1 อัตรา  เงินเดือน 9000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา ชั้น4 เทศบาลนครแหลมฉบัง ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร