เทศบาลนครแหลมฉบัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 61 อัตรา

 7 ธ.ค 2560    6,252 ครั้ง

เทศบาลนครแหลมฉบัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 61 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 ธันวาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. พนักงานขับรถยนต์ 14 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 4 อัตรา เงินเดือน 9,400 -11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
3. ผู้ช่วยวิศวกรโยธา 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
4. ผู้ช่วยสถาปนิก 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
5. ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
6. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 4 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
7. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
8. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
9. ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
10. ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงาน 19 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. คนสวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
3. คนงานประจำรถขยะ 8 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
9. คนงานกวาดถนน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลนครแหลมฉบัง ตั้งแต่วันที่ 14-22 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3840-0808-19

ประกาศรับสมัคร