เทศบาลนครแหลมฉบัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 48 อัตรา

 4 ส.ค 2562    5,283 ครั้ง

เทศบาลนครแหลมฉบัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-20 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 6 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
3. พนักงานวิทยุ (ทักษะ) 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 -11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
5. ผู้ช่วยวิศวกรโยธา 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
6. ผู้ช่วยสถาปนิก 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
7. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 3 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
8. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
9. ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
10. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
11. ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
12. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)

พนักงานจ้างทั่วไป
13 คนงาน 20 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
14. พนักงานเทศกิจ2 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
15. ภารโรง 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
16. นักการ 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
17. คนสวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
(หมายเหตุรอเอกสารแนบท้ายคุณสมบัติ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลนครแหลมฉบัง ตั้งแต่วันที่ 9-20 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3840-0808

ประกาศรับสมัคร