เทศบาลนครแม่สอด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 22 อัตรา

 5 ธ.ค 2561    3,999 ครั้ง

เทศบาลนครแม่สอด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานห้องสมุด 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
3. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
4. พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงาน 7 อัตรา  (ไม่จำกัดวุฒิ) เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. นักการ 1 อัตรา  (ไม่จำกัดวุฒิ) เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
3. พนักงานดับเพลิง 2 อัตรา  (ไม่จำกัดวุฒิ) เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
4. ภารโรง 2 อัตรา  (ไม่จำกัดวุฒิ) เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผุ้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล  ชั้น 3  สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 13-21 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร