เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 160 อัตรา

 5 ก.ค 2562    11,989 ครั้ง

เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 160 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-19 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลนครเชียงใหม่ 160 อัตรา
ค่าจ้างวันละ 345 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- มีวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือ ม.6
- มียานพาหนะประเภทรถจักรยานยนต์เป็นตนเอง มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ พร้อมหมวกนิรภัย

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ชั้น 1 สำนักการคลัง เทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8-19 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร