เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 38 อัตรา

 5 พ.ย 2561    10,782 ครั้ง

เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-20 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ คุณวุฒิ = มีคุณวุฒิตามที่กำหนด ไม่เอาประสบการณ์
1. ผู้ช่วยครู 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 4 อัตรา เงินเดือน 13,285 บาท

พนักงานจ้างตามภารกิจ ทักษะ = มีคุณวุฒิตามที่กำหนด และมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี(มีหนังสือรับรอง)
3. พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
4. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
5. พนักงานวิทยุ 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
6. พนักงานพ่นสารเคมี 1 อัตรา


พนักงานจ้างทั่วไป  เงินเดือน 10,000 บาท
7. พนักงานเทศกิจ 1 อัตรา  (วุฒิม.ศ.3 -ม.3 หรือเทียบเท่า)
8. คนงานทั่วไป 20 อัตรา (ไม่จำกัดวุฒิ)
9. พนักงานนำชม 2 อัตรา  (ไม่จำกัดวุฒิ)
10. ภารโรง 1 อัตรา (ไม่จำกัดวุฒิ)
11. คนงานทั่วไป (คนพิการ) 2 อัตรา(ไม่จำกัดวุฒิ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด เทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 12-20 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร