เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 115 อัตรา

 14 ก.ย 2561    9,403 ครั้ง

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 115 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 1 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 25 อัตรา
1. ผู้ช่วยวิศวกรโยธา (ปริญญาตรี) 1อัตรา เงินเดือน 15,000บาท
2.  ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ปวส.) 3 อัตรา เงินเดือน 13,285บาท
3.  ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ (ปวส.) 3 อัตรา เงินเดือน 13,285บาท
4.พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 2 อัตรา เงินเดือน 11,400บาท
5.  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) 9 อัตรา เงินเดือน 11,400บาท
6. ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 2 อัตรา เงินเดือน 15,000บาท
7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) 1 อัตรา เงินเดือน 13,285บาท
8. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 15,000บาท
9. ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 4 อัตรา เงินเดือน 11,400บาท

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 90 อัตรา
1. พนักงานดับเพลิง 4 อัตรา เงินเดือน: 10,000 บาท
2. พนักงานเทศกิจ 3 อัตรา เงินเดือน: 10,000 บาท
3. คนงาน ประจำกองช่าง 34 อัตรา เงินเดือน: 10,000 บาท
4. คนงาน ประจำกองสาธารณสุขฯ 28 อัตรา เงินเดือน: 10,000 บาท
5. คนงานประจำรถขยะ 16 อัตรา เงินเดือน: 10,000 บาท
6. ภารโรง 5 อัตรา เงินเดือน: 10,000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 1 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3834-8205ถึง 6 ต่อ 312

ประกาศรับสมัคร