เทศบาลนครเกาะสมุย รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานสถานธนานุบาล 3 อัตรา

 12 มิ.ย 2562    2,095 ครั้ง

เทศบาลนครเกาะสมุย รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานสถานธนานุบาล 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล
1. พนักงานรักษาของ จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานเขียนตั๋ว จำนวน 1 อัตรา
3. พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครเกาะสมุย ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร