เทศบาลนครอ้อมน้อย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 9 อัตรา

 31 ม.ค 2562    5,180 ครั้ง

เทศบาลนครอ้อมน้อย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-12 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกสังคม 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
2. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
3. บุคลากรสนับสนุนการสอน (วิชาเอกการบัญชี) 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
4. ผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป
1. ภารโรง 1 อัตรา  (ไม่จำกัดวุฒิ) เงินเดือน 10,000 บาท
2. ยาม 1 อัตรา  (ไม่จำกัดวุฒิ) เงินเดือน 10,000 บาท
3. แม่ครัว 1 อัตรา  (ไม่จำกัดวุฒิ) เงินเดือน 10,000 บาท


ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่กองการศึกษา เทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 4-12 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร