เทศบาลนครอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 9 อัตรา

 5 ธ.ค 2560    9,152 ครั้ง

เทศบาลนครอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 -28 ธันวาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
-  มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

2 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู จำนวน 5 อัตรา (ภาษาอังกฤษ 2, ภาษาไทย 2, วิทยาศาสตร์ 1) เงินเดือน 15,000 บาท
-  มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

3 พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
- เป็นเพศหญิง มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

4 พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
-  เป็นเพศชาย มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ภารโรง มีความรู้ด้านช่างไม้ ช่างปูน สามารถซ่อมแซมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา (ชั้น 7) สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 18 -28 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 0-4232-5176 ต่อ 7200

ประกาศรับสมัคร