เทศบาลนครสมุทรสาคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถานธนานุบาล

 6 ส.ค 2562    1,422 ครั้ง

เทศบาลนครสมุทรสาคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-26 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้าเป็นพนักงานสถานธนานุบาล
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน:  8800 บาท วุฒิ ม.6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด เทศบาลนครสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 5-26 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร