เทศบาลนครสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 10 อัตรา

 6 ก.ค 2562    937 ครั้ง

เทศบาลนครสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-10 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลนครสมุทรสาคร 10 อัตรา
ค่าจ้างวันละ 350 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือ ม.6

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องงานผลประโยชน์ สำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 4-10 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร