เทศบาลนครสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา

 31 ธ.ค 2561    3,226 ครั้ง

เทศบาลนครสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-13 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการอบรมการจัดทำแผนที่ภาษีและการบันทึกข้อมูลภาคสนามลงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ (LTAX 3000) โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ประจำปี 2562 เพื่อมาปฏิบัติงานภายในสำนักการคลัง โดยระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่ 14 มกราคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 เป็นรายเดือนๆ ละ 10,000 บาท จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช.

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการ สำนักการคลังเทศบาลนครสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร