เทศบาลนครสงขลา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 9 พ.ค 2562    4,716 ครั้ง

เทศบาลนครสงขลา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-24 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตามโครงการเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในโรงเรียนเทศบาล
ชื่อตำแหน่ง: ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา ตั้งแต่วันที่ 13-24 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร