เทศบาลนครสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา 2 อัตรา

 12 ต.ค 2560    6,507 ครั้ง


คำเตือน โปรดระวัง หลอกขายแนวข้อสอบ โดยเฉพาะใน Youtube!

เทศบาลนครสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-17 ตุลาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา
1. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
- ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์,วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
2. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
- ปริญญาตรีกายภาพบำบัด มีใบประกอบ
อัตราเงินเดือน 10000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลนครสงขลา ตั้งแต่วันที่ 10-17 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร