เทศบาลนครสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 41 อัตรา

 11 ต.ค 2561    12,229 ครั้ง

เทศบาลนครสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 41 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-25 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ คุณวุฒิ = มีคุณวุฒิตามที่กำหนด ไม่เอาประสบการณ์
1. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 2 อัตรา เงินเดือน 9400-11500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 9400-11500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
3. การเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 9400-11500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

พนักงานจ้างตามภารกิจ ทักษะ = มีคุณวุฒิตามที่กำหนด และมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี(มีหนังสือรับรอง)
4. พนักงานขับเครื่องจักรเกลขนาดหนัก (ชาย) 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท


พนักงานจ้างทั่วไป
5. พนักงานขับรถ 2 อัตรา  (ไม่จำกัดวุฒิ) เงินเดือน 9000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
6. คนงาน 34 อัตรา (ไม่จำกัดวุฒิ) เงินเดือน 9000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด เทศบาลนครสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 16-25 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร