เทศบาลนครลำปาง รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง

 9 เม.ย 2562    2,095 ครั้ง

เทศบาลนครลำปาง รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-25 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: ภารโรง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทางช่างไม่ ช่างปูน ที่จะซ่อมแซมดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์ได้

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา ชั้น 2 เทศบาลนครลำปาง ตั้งแต่วันที่ 17-25 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร