เทศบาลนครรังสิต รับสมัครผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา

 27 พ.ย 2561    7,163 ครั้ง

เทศบาลนครรังสิต รับสมัครผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
กองการศึกษา
- พนักงานจ้างทั่วไป (จนท.สันทนาการ) 1 อัตรา
รายละเอียดคุณสมบัติ
ติดต่อสอบถามได้ที่ : งานการเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา
โทร. 02-567-6000 ต่อ 1002 , 400

- ผู้ช่วยครู (สาขาวิชาเอกภาษาจีน) 1 อัตรา
รายละเอียดคุณสมบัติ
ติดต่อสอบถามได้ที่ : งานการเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา
โทร. 02-567-6000 ต่อ 1002 , 400

- ผู้ช่วยครู (สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์) 1 อัตรา
รายละเอียดคุณสมบัติ
ติดต่อสอบถามได้ที่ : งานการเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา
โทร. 02-567-6000 ต่อ 1002 , 400

- ภารโรง (รร.รัตนโกสินทร์) 1 อัตรา
รายละเอียดคุณสมบัติ
ติดต่อสอบถามได้ที่ : งานการเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา
โทร. 02-567-6000 ต่อ 1002 , 400

- พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
รายละเอียดคุณสมบัติ
ติดต่อสอบถามได้ที่ : งานการเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา
โทร. 02-567-6000 ต่อ 1002 , 400