เทศบาลนครรังสิต รับสมัครผู้ช่วยครู และผู้ดูแลเด็ก จำนวน 12 อัตรา

 12 มี.ค 2561    8,515 ครั้ง

เทศบาลนครรังสิต รับสมัครผู้ช่วยครู และผู้ดูแลเด็ก จำนวน 12 อัตรา

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ เงินเดือน 15,000 บาท
1. ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ 2 อัตรา
3. ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาจีน 1 อัตรา
4. ผู้ช่วยครู วิชาเอกการประถมศึกษา/ศิลปะ 1 อัตรา
5. ผู้ช่วยครู วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา
ผู้ช่วยครู = ครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี และมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานอื่นที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติการสอน

พนักงานจ้างทั่วไป เงินเดือน 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
1. ผู้ดูแลเด็ก 6 อัตรา
- วุฒิไม่ต่ำกว่าม .3

สนใจสมัครด่วน (ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561)
โทร. 0-2567-6000 ต่อ 400 หรือ 1002


ประกาศรับสมัคร