เทศบาลนครรังสิต รับสมัครผู้ช่วยครู จำนวน 6 อัตรา

 3 ก.ค 2562    3,824 ครั้ง

เทศบาลนครรังสิต รับสมัครผู้ช่วยครู จำนวน 6 อัตรา

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครู(ครูอัตราจ้าง)
1. ผู้ช่วยครู (วิชาเอกภาษาไทย) 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยครู (วิชาเอกภาษาจีน) 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยครู (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) 2 อัตรา
4. ผู้ช่วยครู (วิชาเอกคอมพิวเตอร์) 1 อัตรา
5. ผู้ช่วยครู (วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว) 1 อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติ
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ในสาขาวิชาชีพที่รับสมัครฯ
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
3. เป็นผู้รักเด็กและอุทิศเวลาให้กับการทำงานได้อย่างเต็มที่
ติดต่อสอบถามได้ที่ : งานการเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา
โทร. 02-567-6000 ต่อ 1002
สนง.เลขานุการนายกเทศมนตรี ชั้น 4
โทร. 02-567-6000 ต่อ 400

ประกาศรับสมัคร