เทศบาลนครระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 23 อัตรา

 8 มิ.ย 2562    4,347 ครั้ง

เทศบาลนครระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยครู วิชาเอกดนตรีสากล 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 -15,800 บาท
-  มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ

2. ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาจีน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 -15,800 บาท
-  มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ

3. ผู้ช่วยครู วิชาเอกดนตรีไทย 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 -15,800 บาท
-  มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ

4. ผู้ช่วยนักสันทนาการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางพลศึกษา จิตวิทยา โภชนาการ ศึกษาศาสตร์

5. ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิบาล สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

6. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
- มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรอง

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงานทั่วไป 9 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
- ไม่จำกัดวุฒิ
2. พนักงานเทศกิจ 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
- วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3
3. พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
- วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3
4. ผู้ดูแลเด็ก 4 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
- วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.6
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครระยอง ตั้งแต่วันที่ 11-19 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3862-0111 ต่อ 203

ประกาศรับสมัคร