เทศบาลนครยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 26 อัตรา

 29 ต.ค 2561    23,090 ครั้ง

เทศบาลนครยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-13 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
-  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรศาสตร์ การเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สัตว์แพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

พนักงานจ้างทั่วไป (ไม่จำกัดวุฒิ) เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
1. พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา
2. พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ 1 อัตรา
3. พนักงานขับรถยนต์ตรวจการณ์ 2 อัตรา
4. พนักงานดับเพลิง 5 อัตรา
5. ผู้ช่วยช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา
6. คนสวน 1 อัตรา
7. คนงาน 11 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลนครยะลา ตั้งแต่วันที่ 5-13 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร