เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครผู้ช่วยครู และ พนักงานจ้าง 8 อัตรา

 7 พ.ย 2561    5,442 ครั้ง

เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครผู้ช่วยครู และ พนักงานจ้าง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-26 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ เงินเดือน 15,000 -15,800 บาท
1. ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา  
3. ผู้ช่วยครู วิชาเอกคอมพิวเตอร์1 อัตรา  
4. ผู้ช่วยครู วิชาเอกคหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) 1 อัตรา  
5. ผู้ช่วยครูวิชาเอกสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม1 อัตรา  

พนักงานจ้างทั่วไป เงินเดือน 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
1. บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา(ภารโรง)  จำนวน 3 อัตรา
มีความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทางช่างไม้ ช่างปูนที่จะซ่อมแซมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษาชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 15-26 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7621-2895

ประกาศรับสมัคร