เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 56 อัตรา

 6 พ.ย 2561    4,943 ครั้ง

เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 56 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-16 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ปฏิบัติงานที่เป็นการส่งเสริม หรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานเทศบาล) ตามรายละเอียดตำแหน่ง ดังนี้
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 อัตรา
2. พนักงานขับรถยนต์ 11 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป  (ลักษณะงานเป็นการใช้แรงกายซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้ หรือทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงานตามลักษณะของงาน)
1.พนักงานดับเพลิง 4 อัตรา
2. พนักงานจดมาตรวัดน้ำ 2 อัตรา
3. ผู้ช่วยช่างท่อ 1 อัตรา
4. พนักงานผลิตน้ำประปา 1 อัตรา
5. เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ 3 อัตรา
6. คนงาน 31 อัตรา
7. คนสวน 1 อัตรา
8. ภารโรง 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 9,000-15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:(อ่านได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลนครภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 8-16 พฤศจิกายน 2561 เว้นวันหยุดราชการ โทร.0-7621-4306 ต่อ 309

ประกาศรับสมัคร