เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 50 อัตรา

 10 มิ.ย 2562    7,283 ครั้ง

เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-25 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. พนักงานขับรถยนต์ 10 อัตรา เงินเดือน 11400 บาท
- มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือส่วนราชการออกให้
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

2. พนักงานดับเพลิง 1อัตรา เงินเดือน 11400 บาท
- มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือส่วนราชการออกให้

พนักงานจ้างทั่วไป  (ไม่จำกัดวุฒิ) เงินเดือน 9000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
1. เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ 5 อัตรา
2. คนงาน 34 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลนครภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 17-25 มิถุนายน 2562 เว้นวันหยุดราชการ โทร.0-7621-4306 ต่อ 309

ประกาศรับสมัคร