เทศบาลนครปากเกร็ด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 95 อัตรา

 13 ส.ค 2562    3,650 ครั้ง

เทศบาลนครปากเกร็ด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 95 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-26 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคุณวุฒิตามที่กำหนด)
1. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 - 13,285 บาท
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา  เงินเดือน 11,400 - 13,285 บาท
3. ผู้ช่วยสถาปนิก 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) (มีประสบการณ์การทำงานตามที่กำหนด)
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
4. คนสวน (ทักษะ) 3 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป (ไม่จำกัดวุฒิ)
1. คนงานทั่วไป 5 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
2. คนงานทั่วไป (งานไฟฟ้า) 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
3. คนสวน 4 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
4. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
5. พนักงานขับรถบรรจุขยะ 16 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
6. คนงานประจำรถขยะ 56 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 16-26 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศรับสมัคร