เทศบาลนครปากเกร็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา

 4 ม.ค 2562    4,542 ครั้ง

เทศบาลนครปากเกร็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-25 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 5อัตรา เงินเดือนรวมค่าครองชีพ: 11,400 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป
1. ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา เงินเดือนรวมค่าครองชีพ: 10,000 บาท
2. ภารโรง 1 อัตรา เงินเดือนรวมค่าครองชีพ: 10,000 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการศึกษา เทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 17-25 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศรับสมัคร