เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 46 อัตรา

 8 ก.ค 2562    4,573 ครั้ง

เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 46 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 11400 บาท
- มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

2. นายท้ายเรือ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11400 บาท
- มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับเรือยนต์ตามกฎหมาย

3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 11400 บาท
- มีความรู้ความชำนาญ ในการขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายและมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 11400 บาท (*เงินเดือนอาจจะลงผิด สอบถามกับทางเทศบาลอีกครั้ง)
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับเคลื่อนจักรกลขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
- เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและชำนาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย และมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

พนักงานจ้างทั่วไป
5. พนักงานขับรถยนต์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
- มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

6. คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

7. คนงานประจำรถขยะ จำนวน 20 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

8. คนงาน จำนวน 12 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30  – 12.00 นาฬิกา และช่วงบ่าย เวลา 13.00  – 16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

ประกาศรับสมัคร