เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 41 อัตรา

 11 เม.ย 2562    5,766 ครั้ง

เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 41 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. คนงานประจำรถขยะ จำนวน 20 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3. คนงาน จำนวน 15 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30  – 12.00 นาฬิกา และช่วงบ่าย เวลา 13.00  – 16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

ประกาศรับสมัคร