เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา

 8 มิ.ย 2562    4,865 ครั้ง

เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-27 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ
1.  ครูสอนเด็กด้อยโอกาส 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสังคมสังเคราะห์ศาสตร์

2. บุคลากรสนับสนุนการสอน (การเงิน/บัญชี/พัสดุ) 1 อัตรา  เงินเดือน 11,400 บาท
- ปวช.หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไปต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3. ผู้ดูแลเด็ก 4 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
- มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรอง)

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 14-27 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2589-0500 ต่อ 2218

ประกาศรับสมัคร