เทศบาลนครนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา

 9 พ.ค 2562    5,458 ครั้ง

เทศบาลนครนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-31 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: ภารโรง 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทางช่างไม่ ช่างปูน ที่จะซ่อมแซมดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์ได้

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา ชั้น 4 เทศบาลนครนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 22-31 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร