เทศบาลนครนครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

 6 พ.ย 2561    3,487 ครั้ง

เทศบาลนครนครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 5-16 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางกายภาพบําบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการ สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 5-16 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร