เทศบาลนครนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 38 อัตรา

 13 มี.ค 2562    7,987 ครั้ง

เทศบาลนครนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 38 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 21-29 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
1) คนงาน จํานวน 10 อัตรา
2) พนักงานดับเพลิง จํานวน 3 อัตรา
3) พนักงานขับรถยนต์ (รถขนขยะ) จํานวน 3 อัตรา
4) คนงานประจํารถขยะ จํานวน 8 อัตรา
5) คนงาน (ปัด/กวาด) จํานวน 14 อัตรา
- ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา เงินเดือน 9000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้มีความประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานระบบและมาตรฐาน งานบุคคล ฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 21-29 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 50 บาท

ประกาศรับสมัคร