เทศบาลตําบลเชิงทะเล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา

 15 พ.ค 2562    2,561 ครั้ง

เทศบาลตําบลเชิงทะเล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-21 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 2 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
2. พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง (ทักษะ) 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
3. บุคลากรสนับสนุนการสอน (ปฏิบัติหน้าที่การเงินและบัญชี) 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงานทั่วไป 1 อัตรา  เงินเดือน 10,000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สํานักงานเทศบาลตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 10-21 พฤษภาคม 2562 เว้นวันหยุดราชการ โทร.0-7632-4440 ต่อ 213

ประกาศรับสมัคร