เทศบาลตําบลเชิงทะเล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา

 1 ก.ค 2562    1,489 ครั้ง

เทศบาลตําบลเชิงทะเล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงานทั่วไป 1 อัตรา  เงินเดือน 10,000 บาท ไม่จำกัดวุฒิมีความรู้ความสามาถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. พนักงานจดมาตรวัดน้ำ 1 อัตรา  เงินเดือน 10,000 บาท วุฒิม.3 หรือ ม.ศ.3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สํานักงานเทศบาลตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1-9 กรกฎาคม 2562 เว้นวันหยุดราชการ โทร.0-7632-4440 ต่อ 213

ประกาศรับสมัคร