เทศบาลตําบลสันกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา

 16 พ.ค 2561    10,843 ครั้ง

เทศบาลตําบลสันกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-24 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง คนงานทั่วไป 2 อัตรา การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
อัตราเงินเดือน 9,000 บาท + ค่าครองชีพ 1,000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่เทศบาลตําบลสันกลาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16-24 พฤษภาคม 2561 เว้นวันหยุดราชการ โทร.0-5338-4934 ต่อ 24

ประกาศรับสมัคร