เทศบาลตำบลโนนสูง รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง

 16 พ.ค 2561    6,577 ครั้ง

เทศบาลตำบลโนนสูง รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-28 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง:
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยาสารเคมีต่างๆ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 18-28 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4432-6207

ประกาศรับสมัคร