เทศบาลตำบลโคกสวาย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา

 13 พ.ย 2560    2,625 ครั้ง

เทศบาลตำบลโคกสวาย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไป  เงินเดือน 10,000 บาท รวมค่าครองชีพ
1. พนักงานจดมาตรวัดน้ำ จำนวน 2 อัตรา
- วุฒิม.3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
- มีความสามารถเหมาะในการปฏิบัติงาน

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่เจ้าหน้าที่รับสมัคร เทศบาลตำบลโคกสวาย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 14-22 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร